علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11171-11172

برنامه علوم تربیتی 1-ریزی درسی و آموزشی

1- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

3- مکمل فنون تدریس

83

4- مکمل تعلیم و تربیت

107

5- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

6- روانشناسی تربیتی

237

7- روش و فنون تدریس

268

8- زبان تخصصی

190

9- فلسفه تعلیم و تربیت

234

10- مدیریت آموزشی

255

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - برنامه ریزی آموزشی کد 11171
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
طراحی شهری کد 13510
طراحی شهری کد 13510
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
شیمی دارویی کد 38
شیمی دارویی کد 38
۵۲۹۰۰۰ تومان
مدیریت جهانگردی کد 11250
مدیریت جهانگردی کد 11250
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: