علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 13130

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13130

صنایع غذایی

1- میکروبیولوژی مواد غذایی

128

 

2- مهندسی صنایع غذایی

300

3- ریاضی عمومی 1

381

4- ریاضی عمومی 2

430

5- شیمی مواد غذایی و زبان

201

6- طراحی کارخانجات صنعتی

217

7- تکنولوژی مواد غذایی

499

8- زبان

264

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 13130
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
 نقشه برداری ژئودزی کد 2317
نقشه برداری ژئودزی کد 2317
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
۱۵۰۰۰۰ تومان
زیست فناوری میکروبی کد:2231
زیست فناوری میکروبی کد:2231
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
نقشه برداری سنجش از دور کد 2319
نقشه برداری سنجش از دور کد 2319
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: