ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

آنچه که در این محصول آموزش می بینید:

مرتبه اجرایی-توابع بازگشتی-آرایه-لیست پیوندی-صف و پشته-درخت،پیمایش درخت-الگوریتم های درخت-درخت جستجوی دودویی-درخت هیپ-صف اولویت-گراف-پیمایش گراف-طبقه بندی یالهای گراف-درخت پوشا-مرتب سازی-درهم سازی

 

استاد

فرشید شیر افکن

مقطع

کارشناسی ارشد

گروه امتحانی

فنی و مهندسی, علوم پایه

رشته های ارشد

مهندسی کامپیوتر, مهندسی فناوری اطلاعات, علوم کامپیوتر

 

دی وی دی ۱ شامل: مرتبه اجرایی/جلسه اول
دی وی دی ۲ شامل:مرتبه اجرایی-توابع بازگشتی/جلسه دوم
دی وی دی ۳ شامل:آرایه/جلسه سوم
دی وی دی ۴ شامل:لیست پیوندی/جلسه چهارم
دی وی دی ۵ شامل:صف و پشته /جلسه پنجم
دی وی دی ۶ شامل:درخت-پیمایش درخت/جلسه ششم
دی وی دی ۷ شامل:الگوریتم های درخت /جلسه هفتم
دی وی دی ۸ شامل: درخت جستجوی دودویی /جلسه هشتم
دی وی دی ۹ شامل:درخت هیپ/جلسه نهم
دی وی دی ۱۰ شامل:درخت هیپ-صف اولویت/جلسه دهم
دی وی دی ۱۱ شامل: گراف/جلسه یازدهم
دی وی دی ۱۲ شامل:  پیمایش گراف/جلسه دوازدهم
دی وی دی ۱۳ شامل:طبقه بندی یالهای گراف/جلسه سیزدهم
دی وی دی ۱۴ شامل:درخت پوشا/جلسه چهاردهم
دی وی دی ۱۵ شامل:مرتب سازی/جلسه پانزدهم
دی وی دی ۱۶ شامل:درهم سازی/جلسه شانزدهم

۱۳۰۰۰۰   ۹۱۰۰۰ تومان1300000
خرید ساختمان داده ها
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
باغبانی کد 2406
باغبانی کد 2406
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی عمران کد 12640
مهندسی عمران کد 12640
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
فلسفه کد:2136
فلسفه کد:2136
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی پزشکی  کد 2347
مهندسی پزشکی کد 2347
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: