عکاسی کد 13582

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13582

هنرهای تصویری و طراحی هنر- عکاسی

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- دروس مشترک هنر 6

70

7- فن شناسی عکاسی

192

8-مبانی نظری عکاسی

288

9- مجموعه تست

110

10- زبان هنر

197

11- پژوهش هنر(جلد 1)

151

12- پژوهش هنر (جلد 2)

115

13- زبان تخصصی

222

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید عکاسی کد 13582
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356
کامپیوتر-هوش مصنوعی کد:2356
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مشاوره کد:2148
مشاوره کد:2148
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
فیزیک دریا کد:2235
فیزیک دریا کد:2235
۶۹۱۰۰۰ تومان
روانشناسی بالینی کد 15
روانشناسی بالینی کد 15
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: