عکاسی کد 13582

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13582

هنرهای تصویری و طراحی هنر- عکاسی

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- دروس مشترک هنر 6

70

7- فن شناسی عکاسی

192

8-مبانی نظری عکاسی

288

9- مجموعه تست

110

10- زبان هنر

197

11- پژوهش هنر(جلد 1)

151

12- پژوهش هنر (جلد 2)

115

13- زبان تخصصی

222

۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان5650000
خرید عکاسی کد 13582
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012
منابع طبیعی - مرتع داری کد 13012
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت مالی کد 11426
مدیریت مالی کد 11426
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: