عکاسی کد 13582

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13582

هنرهای تصویری و طراحی هنر- عکاسی

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- دروس مشترک هنر 6

70

7- فن شناسی عکاسی

192

8-مبانی نظری عکاسی

288

9- مجموعه تست

110

10- زبان هنر

197

11- پژوهش هنر(جلد 1)

151

12- پژوهش هنر (جلد 2)

115

13- زبان تخصصی

222

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید عکاسی کد 13582
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت صنعتی کد 11423
مدیریت صنعتی کد 11423
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ایرانشناسی کد 11270
ایرانشناسی کد 11270
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش زبان TOLIMO
آموزش زبان TOLIMO
۲۸۵۰۰۰ تومان
مهندسی صنایع کد 2350
مهندسی صنایع کد 2350
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: