فلسفه هنر کد 13592

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13592

پژوهش هنر– فلسفه هنر

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- عرفان اسلامی

339

7- اصول فلسفه

316

8- فلسفه غرب و زیبا شناسی

111

9- زبان هنر

197

10- پژوهش هنر (جلد1)

151

11- پژوهش هنر (جلد 2)

115

12- زبان تخصصی

222

۴۹۵۰۰۰ تومان4950000
خرید فلسفه هنر کد 13592
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
پژوهش هنر (ارشد)
پژوهش هنر (ارشد)
۷۵۰۰۰ تومان
محیط زیست کد 2401
محیط زیست کد 2401
۶۹۱۰۰۰ تومان
حقوق بشر کد 11265
حقوق بشر کد 11265
۴۹۸۰۰۰ تومان
مدیریت کشاورزی کد 13270
مدیریت کشاورزی کد 13270
۴۷۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: