فلسفه هنر کد 13592

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13592

پژوهش هنر– فلسفه هنر

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- عرفان اسلامی

339

7- اصول فلسفه

316

8- فلسفه غرب و زیبا شناسی

111

9- زبان هنر

197

10- پژوهش هنر (جلد1)

151

11- پژوهش هنر (جلد 2)

115

12- زبان تخصصی

222

۴۹۵۰۰۰ تومان4950000
خرید فلسفه هنر کد 13592
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ریاضی محض کد :2233
ریاضی محض کد :2233
۶۹۷۰۰۰ تومان
میکروبیولوژی کد:2229
میکروبیولوژی کد:2229
۶۷۱۰۰۰ تومان
مدیریت دولتی کد 11422
مدیریت دولتی کد 11422
۴۹۵۰۰۰ تومان
اقتصاد نفت و گاز کد:2113
اقتصاد نفت و گاز کد:2113
۷۱۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: