فیزیک کد 2338

کد رشته عناوین دروس توضیحات
فیزیک الکترودینامیک  نمونه
مکانیک آماری پیشرفته  نمونه
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2  نمونه
مکانیک کوانتومی پیشرفته 1  نمونه
مکمل الکترودینامیک  نمونه
ترمودینامیک آماری  نمونه
 الکترومغناطیس  
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید فیزیک کد 2338
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مجموعه امار کد 13070
مجموعه امار کد 13070
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: