فیزیک کد 2338

کد رشته عناوین دروس توضیحات
فیزیک الکترودینامیک  نمونه
مکانیک آماری پیشرفته  نمونه
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2  نمونه
مکانیک کوانتومی پیشرفته 1  نمونه
مکمل الکترودینامیک  نمونه
ترمودینامیک آماری  نمونه
 الکترومغناطیس  
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید فیزیک کد 2338
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
۱۹۰۰۰۰   ۱۷۱۰۰۰ تومان
مدیریت پروژه و ساخت کد 2501
مدیریت پروژه و ساخت کد 2501
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
زراعت کد 2432
زراعت کد 2432
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: