فیزیک کد 2338

کد رشته عناوین دروس توضیحات
فیزیک الکترودینامیک  نمونه
مکانیک آماری پیشرفته  نمونه
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2  نمونه
مکانیک کوانتومی پیشرفته 1  نمونه
مکمل الکترودینامیک  نمونه
ترمودینامیک آماری  نمونه
 الکترومغناطیس  
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید فیزیک کد 2338
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت صنعتی کد:2164
مدیریت صنعتی کد:2164
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 11520
مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 11520
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22
مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: