مترجمی زبان انگلیسی کد 11213

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11212

مترجمی زبان

1- cloze test

221

 

2- grammar

389

3-  نقد ادبی

138

4- زبان تخصصی مجموعه زبان انگلیسی

340

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مترجمی زبان انگلیسی کد 11213
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
فیزیولوژی کد 20
فیزیولوژی کد 20
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760
مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه علوم جغرافیایی- نظامی کد 11026
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: