مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

32

علوم آزمایشگاهی 1

1- بیوشیمی بخش اول

267

DVD زبان تضمینی

DVD بیوشیمی

 

2- بیوشیمی بخش دوم

468

3- ژنتیک قسمت اول

122

4- ژنتیک قسمت دوم

255

5- میکروبیولوژی

320

6- مکمل ژنتیک

147

7- مکمل سلولی و مولکولی

189

8- سلولی و مولکولی

486

9- شیمی آلی 1و2و3

362

10- شیمی عمومی قسمت اول

289

11- شیمی عمومی قسمت دوم

184

12- زبان پزشکی 1

288

13- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
فلسفه هنر کد 13592
فلسفه هنر کد 13592
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
زبان شناسی کد 2808
زبان شناسی کد 2808
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه زبانشناسی
مجموعه زبانشناسی
۸۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: