مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

32

علوم آزمایشگاهی 1

1- بیوشیمی بخش اول

267

DVD زبان تضمینی

DVD بیوشیمی

 

2- بیوشیمی بخش دوم

468

3- ژنتیک قسمت اول

122

4- ژنتیک قسمت دوم

255

5- میکروبیولوژی

320

6- مکمل ژنتیک

147

7- مکمل سلولی و مولکولی

189

8- سلولی و مولکولی

486

9- شیمی آلی 1و2و3

362

10- شیمی عمومی قسمت اول

289

11- شیمی عمومی قسمت دوم

184

12- زبان پزشکی 1

288

13- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کد 32
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
توسعه روستایی کد 13250
توسعه روستایی کد 13250
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ادبیات نمایشی کد 13573
ادبیات نمایشی کد 13573
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه علوم آزمایشگاهی  3کد 34
مجموعه علوم آزمایشگاهی 3کد 34
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: