مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

33

علوم آزمایشگاهی 2

1- بیوشیمی بخش اول

267

DVD زبان تضمینی

DVD بیوشیمی

 

2- بیوشمی بخش دوم

468

3- ایمنی شناسی قسمت اول

279

4- ایمنی شناسی قسمت دوم

261

5- خون شناسی قسمت اول

356

6- خون شناسی قسمت دوم

161

7- میکروبیولوژی

320

8- مکمل سلولی و مولکولی

189

9- سلولی و مولکولی

486

10- زبان پزشکی 1

288

11- زبان پزشکی 2

282

۵۳۱۰۰۰ تومان5310000
خرید مجموعه علوم آزمایشگاهی 2کد 33
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم
۱۱۰۰۰۰ تومان
مدیریت توانبخشی کد 29
مدیریت توانبخشی کد 29
۵۳۱۰۰۰ تومان
فیزیک پزشکی کد 21
فیزیک پزشکی کد 21
۵۳۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: