مجموعه علوم تغذیه کد 35

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

35

تغذیه

1- بیوشیمی قسمت اول

267

DVD زبان تضمینی

DVD بیوشیمی

 

2- بیوشیمی بخش دوم

468

3- فیزیولوژی قسمت اول

265

4-فیزیولوژی قسمت دوم

184

5- مجموعه تست

85

6- تغذیه قسمت اول

240

7- تغذیه قسمت دوم

190

8- زبان پزشکی 1

288

9- زبان پزشکی 2

282

۵۳۰۰۰۰ تومان5300000
خرید مجموعه علوم تغذیه کد 35
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
معماری کد 13521
معماری کد 13521
۴۹۷۰۰۰ تومان
زبان شناسی کد 2808
زبان شناسی کد 2808
۶۷۸۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: