مجموعه فیزیک کد 12040

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12040

مجموعه فیزیک

1- زبان تخصصی

229

 

2- الکترومغناطیس

378

3- ترمودینامیک و مکانیک آماری

240

4- ریاضی فیزیک

180

5- فیزیک جدید

139

6- فیزیک 1

247

7- فیزیک 2

202

8- فیزیک 3

146

9- کوانتوم

234

10- مجموعه فیزیک

223

11-مکانیک کلاسیک

271

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه فیزیک کد 12040
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
فیزیک کد 2338
فیزیک کد 2338
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
ریاضیات کاربردی
ریاضیات کاربردی
۱۸۵۰۰۰   ۱۶۶۵۰۰ تومان
اقتصاد بهداشت کد 6
اقتصاد بهداشت کد 6
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: