مجموعه فیزیک کد 12040

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12040

مجموعه فیزیک

1- زبان تخصصی

229

 

2- الکترومغناطیس

378

3- ترمودینامیک و مکانیک آماری

240

4- ریاضی فیزیک

180

5- فیزیک جدید

139

6- فیزیک 1

247

7- فیزیک 2

202

8- فیزیک 3

146

9- کوانتوم

234

10- مجموعه فیزیک

223

11-مکانیک کلاسیک

271

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه فیزیک کد 12040
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
 وکالت
وکالت
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تربیت بدنی کد 11060
تربیت بدنی کد 11060
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
زبان و استعداد تحصیلی
زبان و استعداد تحصیلی
۵۵۹۰۰۰ تومان
مهندسی مواد و متالوژی کد 2359
مهندسی مواد و متالوژی کد 2359
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: