مجموعه فیزیک کد 12040

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12040

مجموعه فیزیک

1- زبان تخصصی

229

 

2- الکترومغناطیس

378

3- ترمودینامیک و مکانیک آماری

240

4- ریاضی فیزیک

180

5- فیزیک جدید

139

6- فیزیک 1

247

7- فیزیک 2

202

8- فیزیک 3

146

9- کوانتوم

234

10- مجموعه فیزیک

223

11-مکانیک کلاسیک

271

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه فیزیک کد 12040
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی پلیمر کد 2339
مهندسی پلیمر کد 2339
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مهندسی عمران
مهندسی عمران
۹۶۰۰۰ تومان
بیابان کد 13210
بیابان کد 13210
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: