مجموعه فیزیک کد 12040

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12040

مجموعه فیزیک

1- زبان تخصصی

229

 

2- الکترومغناطیس

378

3- ترمودینامیک و مکانیک آماری

240

4- ریاضی فیزیک

180

5- فیزیک جدید

139

6- فیزیک 1

247

7- فیزیک 2

202

8- فیزیک 3

146

9- کوانتوم

234

10- مجموعه فیزیک

223

11-مکانیک کلاسیک

271

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه فیزیک کد 12040
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22
مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی برق قدرت کد 12512
مهندسی برق قدرت کد 12512
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش زبانMSRT
آموزش زبانMSRT
۲۸۵۰۰۰ تومان
مهندسی شیمی کد 12570
مهندسی شیمی کد 12570
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: