مجموعه مامایی کد 36

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

36

مامایی

1- بارداری

722

DVD زبان تضمینی

 

2- بیماری زنان

182

3- داخلی جراحی

261

4- جنین شناسی

190

5- کلیات خدمات بهداشت

116

6- نوزادان و مراقبت های مربوطه

111

7- روان پزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

309

8- بهداشت ، تغذیه ، مادر و کودک،تنظیم خانواده

153

9- تست مامایی

49

10- واکسیناسیون و احیای شیر مادر

99

11- زبان پزشکی 1

288

12- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه مامایی کد 36
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی برق الکترونیک کد 12511
مهندسی برق الکترونیک کد 12511
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
بیابان زدایی کد 13230
بیابان زدایی کد 13230
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی برق مکاترونیک کد 12515
مهندسی برق مکاترونیک کد 12515
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: