مجموعه مامایی کد 36

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

36

مامایی

1- بارداری

722

DVD زبان تضمینی

 

2- بیماری زنان

182

3- داخلی جراحی

261

4- جنین شناسی

190

5- کلیات خدمات بهداشت

116

6- نوزادان و مراقبت های مربوطه

111

7- روان پزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

309

8- بهداشت ، تغذیه ، مادر و کودک،تنظیم خانواده

153

9- تست مامایی

49

10- واکسیناسیون و احیای شیر مادر

99

11- زبان پزشکی 1

288

12- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه مامایی کد 36
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی برق مکاترونیک کد 12515
مهندسی برق مکاترونیک کد 12515
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش پزشکی کد 3
آموزش پزشکی کد 3
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: