مجموعه پرستاری کد 12

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12

پرستاری

1- بهداشت مادران و نوزادان

359

DVD زبان تضمینی

 

2- داخلی و جراحی 1

379

3- داخلی و جراحی 2

262

4- نکات مادران و نوزادان

148

5- مجموعه تست

145

6- نکات بهداشت جامعه

103

7- نکات بهداشت روان

110

8- نکات پرستاری کودکان

114

9- نکات پرستاری داخلی جراحی

112

10- پرستاری کودکان

508

11- روان پرستاری

309

12- پرستاری و بهداشت جامعه

261

13- زبان تخصصی

172

14 زبان پزشکی 1

288

15-زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه پرستاری کد 12
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
تاریخ و فلسفه علم کد 12180
تاریخ و فلسفه علم کد 12180
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
الهیات و معارف اسلامی 3 کد 11130
الهیات و معارف اسلامی 3 کد 11130
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم خاک کد 13080
علوم خاک کد 13080
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: