مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12020

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

1- آب و هواشناسی

119

 

2- ترمودینامیک

240

3- زبان

214

4- ریاضی فیزیک

181

5- زمین شناسی

137

6- فیزیک قسمت 1

247

7- فیزیک قسمت 2

202

8- فیزیک قسمت 3

146

9-  ریاضی عمومی 1

430

10- ریاضی عمومی 2

381

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
علوم تربیتی 1 - مدیریت آموزشی کد 11174
علوم تربیتی 1 - مدیریت آموزشی کد 11174
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تربیت بدنی کد 11060
تربیت بدنی کد 11060
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
بیماری شناسی گیاهی کد 13150
بیماری شناسی گیاهی کد 13150
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: