محیط زیست کد 13170

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13170

محیط زیست

1- آلودگی محیط زیست

216

 

2- ارزیابی محیط زیست

218

3- بیولوژی جانوران شکاری

206

4- اکولوژی حیات وحش

438

5- مکمل آلودگی های محیط زیست

57

6- مکمل ارزیابی محیط زیست

68

7- مکمل حیات وحش

76

8- مکمل بیولوژی حیوانات شکاری

74

9- مکمل شناخت و حمایت محیط زیست

78

10- شناخت و حمایت محیط زیست

365

11- زبان تخصصی

315

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید محیط زیست کد 13170
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
زبان انگلیسی (ارشد)
زبان انگلیسی (ارشد)
۸۵۰۰۰ تومان
مدیریت توانبخشی کد 29
مدیریت توانبخشی کد 29
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: