محیط زیست کد 13170

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13170

محیط زیست

1- آلودگی محیط زیست

216

 

2- ارزیابی محیط زیست

218

3- بیولوژی جانوران شکاری

206

4- اکولوژی حیات وحش

438

5- مکمل آلودگی های محیط زیست

57

6- مکمل ارزیابی محیط زیست

68

7- مکمل حیات وحش

76

8- مکمل بیولوژی حیوانات شکاری

74

9- مکمل شناخت و حمایت محیط زیست

78

10- شناخت و حمایت محیط زیست

365

11- زبان تخصصی

315

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید محیط زیست کد 13170
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
حقوق تجارت بین الملل کد11266
حقوق تجارت بین الملل کد11266
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت صنعتی کد 11423
مدیریت صنعتی کد 11423
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
فیزیک کد 2338
فیزیک کد 2338
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: