مدیریت آموزشی کد:2143

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2143 آمار توصیفی  نمونه
مجموعه تست  
مکمل روش تحقیق  نمونه
رفتار سازمانی  نمونه
روش تحقیق  نمونه
فلسفه تعلیم و تربیت  نمونه
مدیریت آموزشی  نمونه
نظارت و راهنمایی  نمونه
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید مدیریت آموزشی کد:2143
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675
مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ریاضی کاربردی کد 2234
ریاضی کاربردی کد 2234
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مدیریت بازرگانی کد:2162
مدیریت بازرگانی کد:2162
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
حقوق عمومی کد:2154
حقوق عمومی کد:2154
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: