مدیریت آموزشی کد:2143

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2143 آمار توصیفی  نمونه
مجموعه تست  
مکمل روش تحقیق  نمونه
رفتار سازمانی  نمونه
روش تحقیق  نمونه
فلسفه تعلیم و تربیت  نمونه
مدیریت آموزشی  نمونه
نظارت و راهنمایی  نمونه
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید مدیریت آموزشی کد:2143
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مجموعه حسابداری کد 11340
مجموعه حسابداری کد 11340
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
توسعه کشاورزی کد:2438
توسعه کشاورزی کد:2438
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
زمین شناسی مهندسی کد:2205
زمین شناسی مهندسی کد:2205
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
مهندسی شیمی کد 2360
مهندسی شیمی کد 2360
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: