مدیریت آموزشی کد:2143

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2143 آمار توصیفی  نمونه
مجموعه تست  
مکمل روش تحقیق  نمونه
رفتار سازمانی  نمونه
روش تحقیق  نمونه
فلسفه تعلیم و تربیت  نمونه
مدیریت آموزشی  نمونه
نظارت و راهنمایی  نمونه
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید مدیریت آموزشی کد:2143
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مدیریت بازرگانی کد 11421
مدیریت بازرگانی کد 11421
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه فوتونیک کد 12050
مجموعه فوتونیک کد 12050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت بازرگانی کد:2162
مدیریت بازرگانی کد:2162
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
علوم و فناوری نانو کد:2244
علوم و فناوری نانو کد:2244
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: