مدیریت توانبخشی کد 29

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

29

مدیریت توانبخشی

1-  توانبخشی 1

160

DVD زبان تضمینی

 

2- توانبخشی 2

128

3- تئوری مدیریت قسمت اول

363

4- تئوری مدیریت قسمت اول

370

5- زبان پزشکی 1

288

6- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مدیریت توانبخشی کد 29
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مدیریت پروژه و ساخت کد 2501
مدیریت پروژه و ساخت کد 2501
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
۳۴۰۰۰۰   ۳۱۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: