مدیریت توانبخشی کد 29

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

29

مدیریت توانبخشی

1-  توانبخشی 1

160

DVD زبان تضمینی

 

2- توانبخشی 2

128

3- تئوری مدیریت قسمت اول

363

4- تئوری مدیریت قسمت اول

370

5- زبان پزشکی 1

288

6- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مدیریت توانبخشی کد 29
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
اقتصاد کشاورزی کد 13040
اقتصاد کشاورزی کد 13040
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش زبان TOLIMO
آموزش زبان TOLIMO
۲۸۵۰۰۰ تومان
فلسفه هنر کد 13592
فلسفه هنر کد 13592
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: