مدیریت توانبخشی کد 29

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

29

مدیریت توانبخشی

1-  توانبخشی 1

160

DVD زبان تضمینی

 

2- توانبخشی 2

128

3- تئوری مدیریت قسمت اول

363

4- تئوری مدیریت قسمت اول

370

5- زبان پزشکی 1

288

6- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مدیریت توانبخشی کد 29
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
علوم اجتماعی (ارشد)
علوم اجتماعی (ارشد)
۷۵۰۰۰ تومان
مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760
مهندسی فناوری اطلاعات کد 12760
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش زبان TOLIMO
آموزش زبان TOLIMO
۲۸۵۰۰۰ تومان
مجموعه علوم تغذیه کد 35
مجموعه علوم تغذیه کد 35
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: