مدیریت صنعتی کد 11423

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11423

مدیریت صنعتی

1- آمار

490

 

2- اقتصاد کلان

252

3- اقتصاد خرد

280

4- پژوهش عملیاتی

315

5- ریاضی عمومی

406

6- تئوری مدیریت 1

363

7- تئوری مدیریت 2

370

8- مجموعه مدیریت (جلد اول)

552

9- مجموعه مدیریت (جلد دوم)

464

10- مدیریت تولید

222

11- زبان

350

۴۴۷۰۰۰ تومان4470000
خرید مدیریت صنعتی کد 11423
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
آمار و احتمال کاربردی
آمار و احتمال کاربردی
۱۷۰۰۰۰ تومان
آبخیز داری کد:2450
آبخیز داری کد:2450
۶۴۱۰۰۰ تومان
آموزش زبان EPT
آموزش زبان EPT
۱۹۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: