مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11424

مدیریت IT

1- آمار

490

 

2- بازاریابی

305

3- اقتصاد کلان

252

4- اقتصاد خرد

280

5- پژوهش عملیاتی

315

6- ریاضی عمومی

406

7- تئوری مدیریت 1

363

8- تئوری مدیریت 2

370

9- مجموعه مدیریت (جلد اول)

552

10- مجموعه مدیریت (جلد دوم)

464

11- مدیریت تولید

222

12- زبان

350

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مدیریت فناوری اطلاعات کد 11424
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ارگونومی کد 8
ارگونومی کد 8
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115
تربیت بدنی-مدیریت ورزشی کد:2115
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: