مدیریت پروژه و ساخت کد 2501

کد رشته عناوین دروس توضیحات
مدیریت پرژه و ساخت ایستایی 80
ایستاتیک 213
جزئیات عناصر 463
مدیریت کارگاهی 1 173
مدیریت کارگاهی 2 72
مدیریت و پروژه 1 231
مدیریت و پروژه 2 230
مدیریت و پروژه 3 292
 زبان و استعداد تحصیلی  
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان7450000
خرید مدیریت پروژه و ساخت کد 2501
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه زبان عربی
مجموعه زبان عربی
۷۵۰۰۰ تومان
زمین شناسی کد:2201
زمین شناسی کد:2201
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
زبان روانشناسی
زبان روانشناسی
۱۰۰۰۰۰   ۹۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: