معماری کد 2502

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2502 دروس تخصصی قسمت اول  نمونه
دروس تخصصی قسمت دوم  نمونه
ایستایی  نمونه
مبانی نظری معماری  نمونه
مدیریت کارگاهی 1  نمونه
مدیریت کارگاهی 2  نمونه
روش تحقیق  نمونه
تحلیل فضای معماری  نمونه
تاریخ معماری 1  نمونه
تاریخ معماری 2  نمونه
تاریخ معماری معاصر غرب  نمونه
 مجموعه سوالات معماری  364
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید معماری کد 2502
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
 وکالت
وکالت
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
حقوق جزا کد:2155
حقوق جزا کد:2155
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مدیریت تکنولوژی کد 11425
مدیریت تکنولوژی کد 11425
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: