مجموعه امار کد 13070

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13070

آمار

1- آمار کاربردی

178

 

2- آمار ریاضی

243

3- آنالیز عددی

257

4- آنالیز ریاضی

295

5- احتمال و کاربرد آن

490

6- مبانی ماتریس ها و جبرخطی

119

7- مبانی ریاضی

141

8- ریاضی عمومی 2

216

9- ریاضی عمومی 1

430

11- زبان آمار

153

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه امار کد 13070
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت صنعتی کد 11423
مدیریت صنعتی کد 11423
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش زبان انگلیسی کد 2805
آموزش زبان انگلیسی کد 2805
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کد 2324
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: