مجموعه امار کد 13070

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13070

آمار

1- آمار کاربردی

178

 

2- آمار ریاضی

243

3- آنالیز عددی

257

4- آنالیز ریاضی

295

5- احتمال و کاربرد آن

490

6- مبانی ماتریس ها و جبرخطی

119

7- مبانی ریاضی

141

8- ریاضی عمومی 2

216

9- ریاضی عمومی 1

430

11- زبان آمار

153

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه امار کد 13070
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
هنر اسلامی کد 13594
هنر اسلامی کد 13594
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
سم شناسی کد 37
سم شناسی کد 37
۵۶۵۰۰۰   ۵۴۸۰۵۰ تومان
فیزیک پزشکی کد 21
فیزیک پزشکی کد 21
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
سازه های آبی کد 13022
سازه های آبی کد 13022
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: