مجموعه امار کد 13070

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13070

آمار

1- آمار کاربردی

178

 

2- آمار ریاضی

243

3- آنالیز عددی

257

4- آنالیز ریاضی

295

5- احتمال و کاربرد آن

490

6- مبانی ماتریس ها و جبرخطی

119

7- مبانی ریاضی

141

8- ریاضی عمومی 2

216

9- ریاضی عمومی 1

430

11- زبان آمار

153

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه امار کد 13070
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مهندسی پلیمر کد 2339
مهندسی پلیمر کد 2339
۶۷۰۰۰۰   ۴۶۹۰۰۰ تومان
برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: