مجموعه امار کد 13070

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13070

آمار

1- آمار کاربردی

178

 

2- آمار ریاضی

243

3- آنالیز عددی

257

4- آنالیز ریاضی

295

5- احتمال و کاربرد آن

490

6- مبانی ماتریس ها و جبرخطی

119

7- مبانی ریاضی

141

8- ریاضی عمومی 2

216

9- ریاضی عمومی 1

430

11- زبان آمار

153

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه امار کد 13070
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه ریاضی کد 12080
مجموعه ریاضی کد 12080
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه فوتونیک کد 12050
مجموعه فوتونیک کد 12050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
اصلاح نباتات کد 13031
اصلاح نباتات کد 13031
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: