مجموعه ریاضی کد 12080

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13080

ریاضی

1- آمار

491

 

2-  آنالیز ریاضی

168

3- مبانی آنالیز ریاضی

296

4-آنالیز عددی

257

5- بهینه سازی خطی

250

6- جبر خطی

119

7- مبانی جبر

169

8- مبانی ریاضی

141

9- مبانی ترکیبات

172

10- ریاضی عمومی 2

216

11- ریاضی عمومی 1

430

12- زبان

95

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه ریاضی کد 12080
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فیزیک کد 2338
فیزیک کد 2338
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
زبان انگلیسی (ارشد)
زبان انگلیسی (ارشد)
۸۵۰۰۰ تومان
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد 12020
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: