مجموعه زبان شناسی کد 11101

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11101

زبانشناسی

1- مجموعه زبانشناسی (جلد اول)

240

 

2- مجموعه زبانشناسی (جلد دوم)

232

3- گرامر

389

4- linguistics

218

5- زبانشناسی همگانی

275

6- close test

218

7- vocabulary

422

8- کلیات و دستور زبان فارسی قسمت اول

139

9- کلیات و دستور زبان فارسی قسمت دوم

177

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه زبان شناسی کد 11101
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت مالی کد 11426
مدیریت مالی کد 11426
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: