مدیریت MBA کد 11482

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11482

MBA

1- GMAT

326-

 

2- مجموعه تست

242

3- ریاضی عمومی 2

381

4- ریاضی عمومی 1

429

5- تست ریاضی عمومی 2

103

6- تست ریاضی عمومی 1

123

7- زبان

350

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مدیریت MBA کد 11482
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
ایمنی صنعتی کد 12540
ایمنی صنعتی کد 12540
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی بهداشت محیط کد 27
مهندسی بهداشت محیط کد 27
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: