مدیریت MBA کد 11482

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11482

MBA

1- GMAT

326-

 

2- مجموعه تست

242

3- ریاضی عمومی 2

381

4- ریاضی عمومی 1

429

5- تست ریاضی عمومی 2

103

6- تست ریاضی عمومی 1

123

7- زبان

350

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مدیریت MBA کد 11482
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فلسفه کد:2136
فلسفه کد:2136
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082
علوم اجتماعی - جامعه شناسی کد 11082
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: