مجموعه حسابداری کد 11340

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11340

حسابداری

1- آمار

490

 

2- نکات حسابداری مالی

98

3- حسابرسی

329

4- مالیه جلد1

220

5- مالیه جلد2

272

6- مجموعه حسابداری (جلد اول)

166

7- نکات حسابرسی

81

8- مجموعه حسابداری (جلد دوم)

151

9- ریاضی عمومی

406

10- حسابداری صنعتی 1

176

11- حسابداری صنعتی 2

239

12- زبان تخصصی

350

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه حسابداری کد 11340
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مجموعه فلسفه کد 11160
مجموعه فلسفه کد 11160
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت توانبخشی کد 29
مدیریت توانبخشی کد 29
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: