مجموعه حسابداری کد 11340

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11340

حسابداری

1- آمار

490

 

2- نکات حسابداری مالی

98

3- حسابرسی

329

4- مالیه جلد1

220

5- مالیه جلد2

272

6- مجموعه حسابداری (جلد اول)

166

7- نکات حسابرسی

81

8- مجموعه حسابداری (جلد دوم)

151

9- ریاضی عمومی

406

10- حسابداری صنعتی 1

176

11- حسابداری صنعتی 2

239

12- زبان تخصصی

350

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه حسابداری کد 11340
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
بهداشت روان کد 10
بهداشت روان کد 10
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت اجرایی کد 11481
مدیریت اجرایی کد 11481
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: