مجموعه حسابداری کد 11340

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11340

حسابداری

1- آمار

490

 

2- نکات حسابداری مالی

98

3- حسابرسی

329

4- مالیه جلد1

220

5- مالیه جلد2

272

6- مجموعه حسابداری (جلد اول)

166

7- نکات حسابرسی

81

8- مجموعه حسابداری (جلد دوم)

151

9- ریاضی عمومی

406

10- حسابداری صنعتی 1

176

11- حسابداری صنعتی 2

239

12- زبان تخصصی

350

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه حسابداری کد 11340
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
روانشناسی - کودکان استثنایی کد 11431
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ارتباط تصویری کد 13581
ارتباط تصویری کد 13581
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم تشریحی کد 2018
علوم تشریحی کد 2018
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
طراحی شهری کد 13510
طراحی شهری کد 13510
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: