مجموعه فوتونیک کد 12050

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12050

مجموعه فوتونیک

1-  الکترونیک 1و 2

575

 

2- مکانیک کوانتومی

234

3- زبان تخصصی

229

4-فیزیک مدرن

135

5- الکترومغناطیس

302

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مجموعه فوتونیک کد 12050
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
جنگداری کد 13070
جنگداری کد 13070
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: