مدیریت در سوانح طبیعی کد 12620

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12620

مدیریت در سوانح

1- هیدرولوژی

291

 

2- مقاومت مصالح

314

3- ریاضی عمومی 2

381

4- ریاضی عمومی 1

430

5- تحلیل سازه

237

6- تئوری مدیریت 1

363

7- تئوری مدیریت 2

370

8- تئوری و اصول هیدرولیک

133

9- زبان

179

10- زمین شناسی

129

11- معادلات دیفرانسیل

151

12- آمار احتمال

490

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مدیریت در سوانح طبیعی کد 12620
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
زبان و ادبیات عرب کد 2110
زبان و ادبیات عرب کد 2110
۷۴۵۰۰۰   ۵۹۶۰۰۰ تومان
مهندسی کشاورزی حشره شناسی کد 13140
مهندسی کشاورزی حشره شناسی کد 13140
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
برنامه ریزی شهری و منطقه ای کد13500
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: