منابع آب کد 13023

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13023

مهندسی منابع آب

1- آمار

490

 

2-  هیدرولوژی سطحی و آبهای زیرزمینی

290

3- ریاضی عمومی

338

4- زبان

120

5- مدیریت منابع آب

83

6- هیدرولیک و هیدرولیک انهار

191

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید منابع آب کد 13023
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه علوم جغرافیایی - شهری کد 11023
مجموعه علوم جغرافیایی - شهری کد 11023
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم اجتماعی - توسعه روستایی کد 11083
علوم اجتماعی - توسعه روستایی کد 11083
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: