مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12672-12673

مکانیک

1- دینامیک ماشین

115

 

2- انتقال حرارت

369

3- ارتعاشات خطی و دینامیک

289

4- استاتیک

214

5- کنترل خطی

286

6- مقاومت مصالح

310

7- ریاضیات عمومی 1

381

8- ریاضیات عمومی 2

430

9- ریاضیات مهندسی

410

10- مکانیک سیالات

494

11- طراحی اجزا

303

12- ترمودینامیک

385

13- مهندسی مکانیک (جلد اول)

190

14- مهندسی مکانیک (جلد دوم)

201

15- زبان تخصصی

117

16- معادلات دیفرانسیل

151

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
محیط زیست کد 2401
محیط زیست کد 2401
۶۹۱۰۰۰ تومان
مهندسی بهداشت محیط کد 27
مهندسی بهداشت محیط کد 27
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: