مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12672-12673

مکانیک

1- دینامیک ماشین

115

 

2- انتقال حرارت

369

3- ارتعاشات خطی و دینامیک

289

4- استاتیک

214

5- کنترل خطی

286

6- مقاومت مصالح

310

7- ریاضیات عمومی 1

381

8- ریاضیات عمومی 2

430

9- ریاضیات مهندسی

410

10- مکانیک سیالات

494

11- طراحی اجزا

303

12- ترمودینامیک

385

13- مهندسی مکانیک (جلد اول)

190

14- مهندسی مکانیک (جلد دوم)

201

15- زبان تخصصی

117

16- معادلات دیفرانسیل

151

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کد 12673
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
علوم دام وطیور کد 13090
علوم دام وطیور کد 13090
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
کارگردانی کد 13571
کارگردانی کد 13571
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک
۸۵۰۰۰ تومان
مکانیک بیوسیستم کد 13190
مکانیک بیوسیستم کد 13190
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: