مهندسی برق مکاترونیک کد 12515

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12515

مهندسی برق

مکاترونیک

1-  آمار

490

 

2- الکترونیک 1و2

576

3- الکترومغناطیس

431

4- کنترل خطی

285

5- مدار الکتریکی 1و2

524

6- مدار منطقی

113

7- ماشین های الکتریکی

140

8- معادلات دیفرانسیل

243

9- ریاضیات مهندسی

407

10- مجموعه مهندسی برق(جلد اول)

369

11- مجموعه مهندسی برق (جلد دوم)

323

12-  زبان برق

195

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی برق مکاترونیک کد 12515
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مهندسی برق الکترونیک کد 12511
مهندسی برق الکترونیک کد 12511
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23
مهندسی پزشکی زیست مواد کد 23
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
علوم تربیتی 2 کد 11230
علوم تربیتی 2 کد 11230
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: