مهندسی شیمی کد 12570

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12570

مهندسی شیمی

1- انتقال حرارت

369

 

2- کنترل فرآیند

318

3- مکانیک سیالات

494

4- ریاضیات کاربردی و عددی 2

237

5- ریاضیات کاربردی و عددی 3

207

6- ریاضیات کاربردی و عددی 1

197

7- طراحی راکتور

178

8-ترمودینامیک

305

9- زبان

207

10- انتقال جرم و عملیات واحد

295

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی شیمی کد 12570
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
مجموعه حقوق عمومی کد 11264
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
الهیات و معارف اسلامی 1 کد 11110
الهیات و معارف اسلامی 1 کد 11110
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675
مهندسی مکانیک - مکاترونیک کد 12675
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
زبان و ادبیات فارسی کد 1101
زبان و ادبیات فارسی کد 1101
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: