مهندسی صنایع - صنایع کد 12591

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12591

مهندسی صنایع

1- آمار

491

 

2- تحقیق در عملیات

314

3- تست آمار

138

4- زبان

188

5- اقتصاد مهندسی

224

6- برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

202

7- طرح ریزی واحدهای صنعتی

195

8- کنترل کیفیت آماری

187

9- مدیریت و کنترل پروژه

178

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی صنایع - صنایع کد 12591
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
الهیات و معارف اسلامی 2 کد 11120
الهیات و معارف اسلامی 2 کد 11120
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه شیمی کاربردی کد 12032
مجموعه شیمی کاربردی کد 12032
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ایمنی صنعتی کد 12540
ایمنی صنعتی کد 12540
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: