مهندسی صنایع - صنایع کد 12591

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12591

مهندسی صنایع

1- آمار

491

 

2- تحقیق در عملیات

314

3- تست آمار

138

4- زبان

188

5- اقتصاد مهندسی

224

6- برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

202

7- طرح ریزی واحدهای صنعتی

195

8- کنترل کیفیت آماری

187

9- مدیریت و کنترل پروژه

178

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی صنایع - صنایع کد 12591
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
معماری کد 13521
معماری کد 13521
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
فلسفه هنر کد 13592
فلسفه هنر کد 13592
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: