مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12630

مهندسی نقشه برداری

1- فتوگرامتری

181

 

2- ژئودزی

185

3- نقشه برداری

274

4- ریاضی عمومی 2

381

5- ریاضی عمومی 1

430

6- زبان تخصصی

246

7- معادلات دیفرانسیل

151

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
سنجش از دور کد 11030
سنجش از دور کد 11030
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی پلیمر کد 12550
مهندسی پلیمر کد 12550
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
آموزش زبان انگلیسی کد 2805
آموزش زبان انگلیسی کد 2805
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
مدیریت خدمات بهداشت و درمانی کد 28
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: