منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13011

آبخیزداری

1- مجموعه تست

314

 

2- جامعه شناسی روستایی

153

3- حفاظت خاک و آبخیزداری

281

4- زمین شناسی

130

5- ژئومورفولوژی

209

6- مرتع داری و زبان انگلیسی

211

7- هیدرولوژی کاربردی

266

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید منابع طبیعی - آبخیزداری کد 13011
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
سینما کد 13572
سینما کد 13572
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: