مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

12771

مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی

1- آمار

490

 

2- هوش مصنوعی

215

3- مدارمنطقی

113

4- مدارالکتریکی

252

5- مجموعه تست

197

6- معماری کامپیوتر

190

7- محاسبات عددی

261

8- نظریه ها زبان ها و ماشین

119

9- ریاضیات مهندسی

410

10-ساختمان گسسته

170

11- سیستم عامل

160

12- طراحی الگوریتم

174

13- زبان

170

14- ساختمان داده

197

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک کد 12771
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
بیابان کد 13210
بیابان کد 13210
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
باغبانی کد 13050
باغبانی کد 13050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
سلامت و رسانه کد 17
سلامت و رسانه کد 17
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: