مهندسی عمران محیط زیست کد 2316

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2316مهندسی عمران-محیط زیست مقاومت مصالح 310
تحلیل سازه 237
عمران محیط زیست قسمت اول 137
عمران محیط زیست قسمت دوم 269
عمران محیط زیست قسمت سوم 499
   
۶۹۷۰۰۰ تومان6970000
خرید مهندسی عمران محیط زیست کد 2316
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
حقوق عمومی کد:2154
حقوق عمومی کد:2154
۷۰۵۰۰۰ تومان
مجموعه زبان عربی
مجموعه زبان عربی
۷۵۰۰۰ تومان
فناوری اطلاعات کد:2358
فناوری اطلاعات کد:2358
۶۷۷۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: