مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

22

بیو الکتریک

1-  آناتومی ( تشریح)

608

DVD زبان تضمینی

DVD ریاضیات مهندسی

 

2- الکترونیک 1 و 2

576

3- فیزیک هسته ای و اتمی قسمت اول

138

4- فیزیک هسته ای و اتمی قسمت دوم

234

5- فیزیولوژی قسمت اول

265

6- فیزیولوژی قسمت دوم

184

7- مدار الکتریکی 1و2

524

8- ریاضیات مهندسی

407

9- تجزیه و تحلیل سیستم

609

10- زبان پزشکی 1

288

11- زبان پزشکی 2

282

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مهندسی پزشکی بیوالکتریک کد 22
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
آموزش زبانMSRT
آموزش زبانMSRT
۳۸۵۰۰۰ تومان
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
۱۹۰۰۰۰   ۱۷۰۰۰۰ تومان
مهندسی برق مکاترونیک کد 12515
مهندسی برق مکاترونیک کد 12515
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: