مهندسی کشاورزی حشره شناسی کد 13140

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13140

حشره شناسی

1- آفات گیاهی

260

 

2- حشره شناسی 1 و 2

397

3- جانورشناسی

368

4- اصول و مبارزه سم شناسی

284

5- زبان

467

۴۹۳۰۰۰ تومان4930000
خرید مهندسی کشاورزی حشره شناسی کد 13140
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
بیابان کد 13210
بیابان کد 13210
۴۹۴۰۰۰ تومان
ریاضی محض کد :2233
ریاضی محض کد :2233
۶۹۷۰۰۰ تومان
مجموعه پرستاری کد 12
مجموعه پرستاری کد 12
۵۴۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: