مکانیک بیوسیستم کد 13190

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13190

مکانیک بیوسیستم

1- ماشین های کشاورزی

274

 

2- مقاومت مصالح

310

3- موتور و تراکتور

122

4- ریاضی عمومی

338

5- زبان

467

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید مکانیک بیوسیستم کد 13190
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
تحقیق در عملیات
تحقیق در عملیات
۱۶۰۰۰۰   ۱۴۴۰۰۰ تومان
تاریخ اسلام کد 2121
تاریخ اسلام کد 2121
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مجموعه زبان عربی
مجموعه زبان عربی
۷۵۰۰۰ تومان
مهندسی برق - قدرت کد:2304
مهندسی برق - قدرت کد:2304
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: