نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها

آنچه که شما در این محصول آموزش میبینید …

عبارت منظم-زبان منظم+گرامر-گرامر منظم+اتوماتای متناهی+زبان و گرامر مستقل از متن+ابهام-ساده سازی گرامر-فرم های نرمال+اتوماتای پشته ای+ماشین تورینگ+انواع ماشین های تورینگ -زبان های بازگشتی-گرامر بدون محدودیت-گرامر حساس به متن-تصمیم پذیری-کاهش پذیری

 

استاد

فرشید شیر افکن

مقطع

کارشناسی ارشد

گروه امتحانی

فنی و مهندسی, علوم پایه

رشته های ارشد

مهندسی کامپیوتر, علوم کامپیوتر

 

دی وی دی ۱ شامل:عبارت منظم-زبان منظم/جلسه اول
دی وی دی ۲ شامل:گرامر-گرامر منظم/جلسه دوم
دی وی دی ۳ شامل:اتوماتای متناهی/جلسه سوم
دی وی دی ۴ شامل:زبان و گرامر مستقل از متن/جلسه چهارم
دی وی دی ۵ شامل:ابهام-ساده سازی گرامر-فرم های نرمال/جلسه پنجم
دی وی دی ۶ شامل:اتوماتای پشته ای/جلسه ششم
دی وی دی ۷ شامل: ماشین تورینگ/جلسه هفتم
دی وی دی ۸ شامل:انواع ماشین های تورینگ -زبان های بازگشتی-گرامر بدون محدودیت-گرامر حساس به متن-تصمیم پذیری-کاهش پذیری  /جلسه هشتم

۸۰۰۰۰ تومان800000
خرید نظریه زبان ها و ماشین ها
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: