نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها

آنچه که شما در این محصول آموزش میبینید …

عبارت منظم-زبان منظم+گرامر-گرامر منظم+اتوماتای متناهی+زبان و گرامر مستقل از متن+ابهام-ساده سازی گرامر-فرم های نرمال+اتوماتای پشته ای+ماشین تورینگ+انواع ماشین های تورینگ -زبان های بازگشتی-گرامر بدون محدودیت-گرامر حساس به متن-تصمیم پذیری-کاهش پذیری

 

استاد

فرشید شیر افکن

مقطع

کارشناسی ارشد

گروه امتحانی

فنی و مهندسی, علوم پایه

رشته های ارشد

مهندسی کامپیوتر, علوم کامپیوتر

 

دی وی دی ۱ شامل:عبارت منظم-زبان منظم/جلسه اول
دی وی دی ۲ شامل:گرامر-گرامر منظم/جلسه دوم
دی وی دی ۳ شامل:اتوماتای متناهی/جلسه سوم
دی وی دی ۴ شامل:زبان و گرامر مستقل از متن/جلسه چهارم
دی وی دی ۵ شامل:ابهام-ساده سازی گرامر-فرم های نرمال/جلسه پنجم
دی وی دی ۶ شامل:اتوماتای پشته ای/جلسه ششم
دی وی دی ۷ شامل: ماشین تورینگ/جلسه هفتم
دی وی دی ۸ شامل:انواع ماشین های تورینگ -زبان های بازگشتی-گرامر بدون محدودیت-گرامر حساس به متن-تصمیم پذیری-کاهش پذیری  /جلسه هشتم

۸۰۰۰۰ تومان800000
خرید نظریه زبان ها و ماشین ها
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت کشاورزی کد 13270
مدیریت کشاورزی کد 13270
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
توسعه روستایی کد 13250
توسعه روستایی کد 13250
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
باغبانی کد 13050
باغبانی کد 13050
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه امار کد 13070
مجموعه امار کد 13070
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: