هنرهای ساخت و معماری کد 13610

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13610

هنرهای ساخت و معماری

1- عناصر جزئیات

463

 

2- ایستایی

80

3- استاتیک

213

4- مصالح ساختمانی و تست

201

5- مواد و مصالح ساختمانی

136

6- مدیریت کارآگاهی 1

173

7- مدیریت کارآگاهی 2

72

8- مدیریت پروژه و ساخت 1

231

9- مدیریت پروژه و ساخت 2

230

10- مدیریت پروژه و ساخت 3

292

11- تنظیم شرایط محیطی

145

12- تاسیسات فن ساختمانی

176

13- زبان هنر

197

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید هنرهای ساخت و معماری کد 13610
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
بسته قضاوت
بسته قضاوت
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390
مجموعه مددکاری اجتماعی کد 11390
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: