هنرهای ساخت و معماری کد 13610

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13610

هنرهای ساخت و معماری

1- عناصر جزئیات

463

 

2- ایستایی

80

3- استاتیک

213

4- مصالح ساختمانی و تست

201

5- مواد و مصالح ساختمانی

136

6- مدیریت کارآگاهی 1

173

7- مدیریت کارآگاهی 2

72

8- مدیریت پروژه و ساخت 1

231

9- مدیریت پروژه و ساخت 2

230

10- مدیریت پروژه و ساخت 3

292

11- تنظیم شرایط محیطی

145

12- تاسیسات فن ساختمانی

176

13- زبان هنر

197

۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان5650000
خرید هنرهای ساخت و معماری کد 13610
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
حقوق بین الملل کد 11262
حقوق بین الملل کد 11262
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
بیابان کد 13210
بیابان کد 13210
۵۶۵۰۰۰   ۴۵۲۰۰۰ تومان
مهندسی بهداشت حرفه ای کد 26
مهندسی بهداشت حرفه ای کد 26
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: