هنر اسلامی کد 13594

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13594

پژوهش هنر– هنر اسلامی

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- عرفان اسلامی

339

7- پژوهش هنر (جلد1)

151

8- پژوهش هنر (جلد2)

115

9- هنرهای دستی و سیر تحول آن

250

10- اصول فلسفه

316

11- شناخت مواد و مصالح

219

12- زبان هنر

197

13- زبان تخصصی

222

۴۹۵۰۰۰ تومان4950000
خرید هنر اسلامی کد 13594
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مشاوره کد:2148
مشاوره کد:2148
۶۹۲۰۰۰ تومان
مدیریت دولتی کد 11422
مدیریت دولتی کد 11422
۴۹۵۰۰۰ تومان
زراعت کد 2432
زراعت کد 2432
۶۸۷۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: