پژوهش علوم اجتماعی کد 11400

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11400

پژوهش علوم اجتماعی

1- آمار توصیفی

298

 

2- مجموعه تست

220

3- مکمل روش تحقیق

184

4- نظریه های جامعه شناسی

361

5- روش تحقیق قسمت 1

389

6- روش تحقیق قسمت 2

166

7- ریاضی عمومی

406

8- مجموعه علوم اجتماعی (جلد اول)

160

9- مجموعه علوم اجتماعی (جلد دوم)

143

10- زبان

578

۴۸۷۰۰۰ تومان4870000
خرید پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
سنجش از دور کد 11030
سنجش از دور کد 11030
۴۲۴۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: