پژوهش هنر کد:2504

کد رشته عناوین دروس توضیحات
2504 دروس تخصصی قسمت اول  نمونه
دروس تخصصی قسمت دوم  نمونه
مجموعه تست  
نقد ادبی نمونه
تاریخ علم پژوهش هنر نمونه
مجموعه تست  
هنر و تمدن اسلامی نمونه
   
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان7700000
خرید پژوهش هنر کد:2504
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
فیزیولوژی کد 20
فیزیولوژی کد 20
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی صنایع کد 2350
مهندسی صنایع کد 2350
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
روانشناسی 1 - صنعتی سازمانی کد 11334
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت مالی
مدیریت مالی
۱۴۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: