پژوهش هنر کد 13591

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13591

پژوهش هنر– پژوهش هنر

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- زبان هنر

197

7- پژوهش هنر (جلد1)

151

8- پژوهش هنر (جلد2)

115

9- زبان تخصصی

222

۴۹۵۰۰۰ تومان4950000
خرید پژوهش هنر کد 13591
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
حقوق بین الملل  کد:2156
حقوق بین الملل کد:2156
۷۰۵۰۰۰ تومان
هنر اسلامی کد 13594
هنر اسلامی کد 13594
۴۹۵۰۰۰ تومان
شیمی تجزیه کد:2213
شیمی تجزیه کد:2213
۶۷۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: