پژوهش هنر کد 13591

کد

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13591

پژوهش هنر– پژوهش هنر

1- دروس تخصصی هنر 1

314

 

2-دروس مشترک هنر 2

209

3- دروس مشترک هنر 3

354

4- دروس مشترک هنر 4

120

5- دروس مشترک هنر 5

60

6- زبان هنر

197

7- پژوهش هنر (جلد1)

151

8- پژوهش هنر (جلد2)

115

9- زبان تخصصی

222

۴۹۵۰۰۰ تومان4950000
خرید پژوهش هنر کد 13591
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت آموزشی کد:2143
مدیریت آموزشی کد:2143
۶۷۸۰۰۰ تومان
جنگداری کد 13070
جنگداری کد 13070
۴۸۷۰۰۰ تومان
اقتصاد نفت و گاز کد:2113
اقتصاد نفت و گاز کد:2113
۷۱۶۰۰۰ تومان
فیزیولوژی کد 20
فیزیولوژی کد 20
۵۳۱۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: