کارگردانی کد 13571

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

13571

کارگردانی

1-  دانستنی های هنری 1

255

 

2- دانستنی های هنری 2

60

3- دانستنی های هنری 3

70

4- دانستنی های تخصصی و تاریخی در هنر نمایشی

86

5- کارگردانی

134

6- زبان هنر

197

7-پژوهش هنر (جلد 1)

151

8- پژوهش هنر (جلد 2)

115

7- زبان تخصصی

222

۴۹۴۰۰۰ تومان4940000
خرید کارگردانی کد 13571
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
علوم سیاسی کد:2160
علوم سیاسی کد:2160
۷۰۷۰۰۰ تومان
روانشناسی بالینی کد 15
روانشناسی بالینی کد 15
۶۰۷۰۰۰ تومان
ایرانشناسی کد 11270
ایرانشناسی کد 11270
۴۸۷۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: