اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام-استاد حسین ممتـاز

آنچه که شما در این محصول آموزش میبینید …

فلسفه مبانی و مفروضات۱ بخش اول -فصل اول تفاوت مکتب و علم-گریز از التقاط و فهم و تحقق دین مبانی حقوقی و عدالت در مدیریت اسلامی+فلسفه مبانی و مفروضات۲ بخش اول-فصل دوم مبانی حاکم بر مدیریت اسلامی-اصول حاکم بر مدیریت اسلامی(مفاهیم)+فلسفه مبانی و مفروضات۳ بخش اول-فصل سوم(اصول حاکم بر مدیریت اسلامی(دیدگاه صاحبنظران)-منابع تحقیق در مدیریت اسلامی)+مبانی مدیریت بخش دوم-فصل اول: (مفهوم مدیریت اسلامی-سلوک مدیر اسلامی-لغزشگاه های مدیر اسلامی-وظایف و ابزار مدیر اسلامی-رابطه مدیریت و حکومت)+مبانی سازمان ۱ بخش دوم-فصل دوم: (مفهوم سازمان های:ارزش محور-توحیدی –موحد-هادی-عدل و آخرت گرا-مدیریت علمی)+مبانی سازمان ۲ بخش دوم-فصل سوم: (مفاهیم برنامه ریزی از دیدگاه اسلام- هدف و پیش بینی از دیدگاه اسلام -مفاهیم سازماندهی از دیدگاه اسلام- مفاهیم هماهنگی از دیدگاه اسلام -مفهوم کنترل(نظارت) و پیگیری از دیدگاه اسلام)+مبانی رفتار بخش سوم-فصل اول: (مدیریت رفتار از دیدگاه اسلام مفاهیم انگیزش از دیدگاه اسلام-مفاهیم رهبری از دیدگاه اسلام-شرایط و صفات فردی رهبر از دیدگاه اسلام- مفاهیم رفتار رهبری از دیدگاه اسلام-مفاهیم ارتباطات انسانی از دیدگاه اسلام- مفاهیم تصمیم گیری از دیدگاه اسلام)+مبانی مدیریت منابع انسانی  بخش چهارم-فصل اول: (جایگاه انسان از دیدگاه اسلام- مفاهیم منابع انسانی از دیدگاه اسلام)+الگوهای عملی مدیریت از منظر اسلام  (مفهوم اقتصاد از دیدگاه اسلام-ولایت فقیه-مردم سالاری دینی- مهدویت و انتظار)+تست های کنکور سال ۹۴ مدیریت از دیدگاه اسلام(کلیه گرایش ها)

 

 

 


 

مقطع

کارشناسی ارشد, دکتری

گروه امتحانی

علوم انسانی

رشته های ارشد

مدیریت

 

 

دی وی دی ۱ شامل: فلسفه مبانی و مفروضات۱ بخش اول -فصل اول تفاوت مکتب و علم-گریز از التقاط و فهم و تحقق دین مبانی حقوقی و عدالت در مدیریت اسلامی/جلسه اول

دی وی دی ۲ شامل: فلسفه مبانی و مفروضات۲ بخش اول-فصل دوم مبانی حاکم بر مدیریت اسلامی-اصول حاکم بر مدیریت اسلامی(مفاهیم)/جلسه دوم

دی وی دی ۳ شامل: فلسفه مبانی و مفروضات۳ بخش اول-فصل سوم(اصول حاکم بر مدیریت اسلامی(دیدگاه صاحبنظران)-منابع تحقیق در مدیریت اسلامی)/جلسه سوم
دی وی دی ۴ شامل: مبانی مدیریت بخش دوم-فصل اول: (مفهوم مدیریت اسلامی-سلوک مدیر اسلامی-لغزشگاه های مدیر اسلامی-وظایف و ابزار مدیر اسلامی-رابطه مدیریت و حکومت)/جلسه چهارم

دی وی دی ۵ شامل:مبانی سازمان ۱ بخش دوم-فصل دوم: (مفهوم سازمان های:ارزش محور-توحیدی –موحد-هادی-عدل
و آخرت گرا-مدیریت علمی)/جلسه پنجم

دی وی دی ۶ شامل:مبانی سازمان ۲ بخش دوم-فصل سوم: (مفاهیم برنامه ریزی از دیدگاه اسلام- هدف و پیش بینی
از دیدگاه اسلام -مفاهیم سازماندهی از دیدگاه اسلام- مفاهیم هماهنگی از دیدگاه اسلام -مفهوم کنترل(نظارت)
و پیگیری از دیدگاه اسلام)/جلسه ششم

دی وی دی ۷ شامل: مبانی رفتار بخش سوم-فصل اول: (مدیریت رفتار از دیدگاه اسلام-
مفاهیم انگیزش از دیدگاه اسلام-مفاهیم رهبری از دیدگاه اسلام-شرایط و صفات فردی رهبر از دیدگاه اسلام-
مفاهیم رفتار رهبری از دیدگاه اسلام-مفاهیم ارتباطات انسانی از دیدگاه اسلام- مفاهیم تصمیم گیری از دیدگاه اسلام)/جلسه هفتم

دی وی دی ۸ شامل:مبانی مدیریت منابع انسانی بخش چهارم-فصل اول: (جایگاه انسان از دیدگاه اسلام-
مفاهیم منابع انسانی از دیدگاه اسلام)/جلسه هشتم

دی وی دی ۹ شامل: الگوهای عملی مدیریت از منظر اسلام بخش پنجم-فصل اول:
(مفهوم اقتصاد از دیدگاه اسلام-ولایت فقیه-مردم سالاری دینی- مهدویت و انتظار)/جلسه نهم

دی وی دی ۱۰ شامل:تست های کنکور سال ۹۴ مدیریت از دیدگاه اسلام(کلیه گرایش ها)/جلسه دهم

۱۵۰۰۰۰   ۱۳۵۰۰۰ تومان1500000
خرید اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام-استاد حسین ممتـاز
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مدیریت توانبخشی کد 29
مدیریت توانبخشی کد 29
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مهندسی پزشکی  کد 2347
مهندسی پزشکی کد 2347
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان

2.5 stars, based on 1 reviews
ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات:
من از دی وی دی های تئوری های مدیریت همین استاد استفاده کردم. به نظرم خیلی بهتر از کتاب خوندن هست.
ارسال شده با 5 امتیاز توسط محمد در 30 بهمن 1396