علوم تربیتی 1 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کد 11173

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11173

علوم تربیتی 1-

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

1- آمار توصیفی

298

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

3- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

4- مکمل سنجش و اندازه گیری

132

5- مکمل تعلیم و تربیت اسلامی

107

6-  تعلیم و تربیت اسلامی

133

7- روش تحقیق

389

8- روانشناسی تربیتی

237

9- روش و فنون تدریس

268

10- زبان تخصصی

190

11- سنجش و اندازه گیری

132

12- فلسفه تعلیم و تربیت

234

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کد 11173
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش|دکتری-ارشد-وکالت
زراعت کد 13032
زراعت کد 13032
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
پژوهش علوم اجتماعی کد 11400
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
ترویج و اموزش کشاورزی کد 13060
ترویج و اموزش کشاورزی کد 13060
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مدیریت توانبخشی کد 29
مدیریت توانبخشی کد 29
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: