علوم تربیتی 1 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کد 11173

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11173

علوم تربیتی 1-

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

1- آمار توصیفی

298

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

3- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

4- مکمل سنجش و اندازه گیری

132

5- مکمل تعلیم و تربیت اسلامی

107

6-  تعلیم و تربیت اسلامی

133

7- روش تحقیق

389

8- روانشناسی تربیتی

237

9- روش و فنون تدریس

268

10- زبان تخصصی

190

11- سنجش و اندازه گیری

132

12- فلسفه تعلیم و تربیت

234

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کد 11173
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
زبان عمومی دکتری
زبان عمومی دکتری
۳۱۸۰۰۰ تومان
مجموعه زبانشناسی
مجموعه زبانشناسی
۸۵۰۰۰ تومان
مجموعه علوم تغذیه کد 35
مجموعه علوم تغذیه کد 35
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: