علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11175

علوم تربیتی 1-

آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

3- مکمل تعلیم و تربیت اسلامی

107

4- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

5- روش ها و فنون تدریس

268

6- زبان تخصصی

190

7- فلسفه تعلیم و تربیت

234

8- مدیریت آموزشی

255

9- نظارت و راهنمایی

139

۴۹۲۰۰۰ تومان4920000
خرید علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: