علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11175

علوم تربیتی 1-

آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

3- مکمل تعلیم و تربیت اسلامی

107

4- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

5- روش ها و فنون تدریس

268

6- زبان تخصصی

190

7- فلسفه تعلیم و تربیت

234

8- مدیریت آموزشی

255

9- نظارت و راهنمایی

139

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
توسعه روستایی کد 13250
توسعه روستایی کد 13250
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211
مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 11211
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
حقوق خصوصی (ارشد)
حقوق خصوصی (ارشد)
۷۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: