علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11175

علوم تربیتی 1-

آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

3- مکمل تعلیم و تربیت اسلامی

107

4- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

5- روش ها و فنون تدریس

268

6- زبان تخصصی

190

7- فلسفه تعلیم و تربیت

234

8- مدیریت آموزشی

255

9- نظارت و راهنمایی

139

۴۹۲۰۰۰ تومان4920000
خرید علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مجموعه ریاضی کد 12080
مجموعه ریاضی کد 12080
۴۸۴۰۰۰ تومان
فیزیولوژی کد 20
فیزیولوژی کد 20
۵۳۱۰۰۰ تومان
آموزش زبان TOLIMO
آموزش زبان TOLIMO
۱۹۵۰۰۰ تومان
اصلاح نباتات کد 13031
اصلاح نباتات کد 13031
۴۸۹۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: