علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11175

علوم تربیتی 1-

آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

3- مکمل تعلیم و تربیت اسلامی

107

4- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

5- روش ها و فنون تدریس

268

6- زبان تخصصی

190

7- فلسفه تعلیم و تربیت

234

8- مدیریت آموزشی

255

9- نظارت و راهنمایی

139

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
مهندسی عمران نقشه برداری کد 12630
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه حسابداری کد 11340
مجموعه حسابداری کد 11340
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
حقوق جزا و جرم شناسی کد 11263
حقوق جزا و جرم شناسی کد 11263
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: