علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175

ردیف

نام رشته

عناوین دروس

تعداد صفحات

توضیحات

11175

علوم تربیتی 1-

آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- مجموعه علوم تربیتی (جلد اول)

224

 

2- مجموعه علوم تربیتی (جلد دوم)

224

3- مکمل تعلیم و تربیت اسلامی

107

4- برنامه ریزی درسی و آموزشی

280

5- روش ها و فنون تدریس

268

6- زبان تخصصی

190

7- فلسفه تعلیم و تربیت

234

8- مدیریت آموزشی

255

9- نظارت و راهنمایی

139

۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان5650000
خرید علوم تربیتی 1 - اموزش و بهسازی منابع انسانی کد 11175
فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش
مترجمی زبان انگلیسی کد 11213
مترجمی زبان انگلیسی کد 11213
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
تاریخ اسلام کد 2121
تاریخ اسلام کد 2121
۷۷۰۰۰۰   ۵۳۹۰۰۰ تومان
مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
مکانیزاسیون کشاورزی کد 13220
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان
مجموعه فیزیک کد 12040
مجموعه فیزیک کد 12040
۵۶۵۰۰۰   ۳۹۵۵۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: